BỂ AEROTANK

Bể Aerotank hay còn được gọi là bể bùn hoạt tính hiếu khí là công trình nhân tạo dùng xử lý nước thải bằng phương pháp xử lý sinh học hiếu khí. Hiện nay bể Aerotank được ứng dụng xử lý nước thải rộng rải với nhiều dạng khác nhau và là công trình quan trọng nhất trong các hệ thống xử lý nước thải áp dụng phương pháp xử lý sinh học, mang yếu tố quyết định hiệu suất loại bỏ hàm lượng các chất ô nhiễm như BOD, COD, SS, Nitơ…

Tính toán thiết kế bể Aerotank là một công việc của các kỹ sư công nghệ, kỹ thuật môi trường. Để tính toán thiết kế bể Aerotank khi đưa vào hoạt động có hiệu quả tốt nhất, đòi hỏi người kỹ sư phải có đầy đủ các số liệu cần thiết, kiến thức và kinh nghiệm thực tế.

Từ quá trình thiết kế và kinh nghiệm thi công, vận hành thực tế các bể Aerotank, hôm nay Cuasothuonghieu.com xin được tổng hợp và đưa ra một vài số liệu để giúp các bạn kỹ sư mới ra trường hoặc những bạn cần tham khảo để tính toán thiết kế bể Aerotank (bể bùn hoạt tính dạng truyền thống) tham khảo.

STT

HẠNG MỤC

KHUYẾN CÁO

CHÚ THÍCH

1 Máy bơm bùn tuần hoàn –   Công suất bơm lưu lượng tuần hoàn chiếm 30% – 100% lưu lượng nước xử lý.

–   Công thức tính tỷ lệ hoàn lưu bùn:

Qv: lưu lượng nước thải vào (m³/h)

Qt: lưu lượng hỗn hợp bùn tuần hoàn lại

X: nồng độ bùn muốn duy trì (mg/l)

Xt: Nồng độ bùn hoạt tính trong hỗn hợp bùn tuần hoàn (mg/l)

Lượng bùn hoạt tính tuần hoàn chiếm từ 40-70% lượng bùn hoạt tính sinh ra.

Tính toán thiết kế các công trình xử lý nước thải, Trịnh Xuân Lai, 2000. Lâm Minh Triết, 2006.

 

2 Lượng bùn tạo ra hàng ngày Gbùn= 0.8(SS) + 0.3(BOD5)

Nếu làm thoáng kéo dài:

Gbùn= 0.7(SS) + 0.3(BOD5)

SS: hàm lượng cặn lơ lửng trong nước thải (Kg/ngày)

BOD: tính theo Kg/ngày.

Tham khảo thêm cách tính khác trang 94, XLNT, Trịnh Xuân Lai hoặc 145, XLNT, Lâm Minh Triết.

 

3 Chỉ số thể tích SVI và chỉ số mật độ SDI của bùn –       SVI = thể tích bùn đã lắng sau 30 phút(ml/l)x1000/nồng độ bùn lơ lửng trong dung dịch (mg/l) = (ml/gram).

–       SVI dao động 50-150, chỉ số này càng nhỏ thì lắng càng nhanh và càng đặc.

–       SDI = nồng độ bùn lơ lửng trong dung dịch (%) x1000/ thể tích bùn đã lắng sau 30 phút(%).

–       SDI dao động từ 1- 2.5.

Tính toán thiết kế các công trình xử lý nước thải, Trịnh Xuân Lai, 2000.

SVI khoảng 80-120 và MLSS 2000-3000mg/l là bùn lắng tốt nhất (Lê Hoàng Việt, 2003)

4 Phân loại bể bùn hoạt tính Bể bùn hoạt tính được chia thành:

–       Truyền thống: 6-8h (sục gió), 9-12h (khuấy cơ khí)

–       Nạp nước theo bậc:3-5h

–       Tải trọng cao:1-3h

–       Tiếp xúc ổn định: 0.5-1h, 3-6h

–       Làm thoáng kéo dài:18-36h

–       Khuấy trộn hoàn chỉnh:3-5h

 
5 Nhu cầu dinh dưỡng

Tỷ số F/M

–       BOD:N:P=100:5:1

–       F/M: tỷ số thức ăn/vi sinh vật

–       F/M=tham khảo thêm tài liệu

–       Thông khí kéo dài: 0.03<F/M<0.8

–           Truyền thống:        0.8<F/M<2

–           Loại cao tốc: F/M>2

–   S0: COD, BOD của nước thải vào (mg/l).

–   : thời gian lưu trong bể bùn hoạt tính.

–   V: thể tích bể

–   Q: lưu lượng nước thải nạp vào bể

–   X: hàm lượng vật chất bay hơi trong bể

6 Lưu lượng khí, thiết bị cấp khí A= KgO2/d=tham khảo tài liệu

–            Nếu kết hợp nitrat hóa cần  công thêm một lượng sau:

A +4.57Q(N0-N)x(10-3g/kg)-1

Theo Lâm Minh Triết

Lưu lượng kk đi qua một m³ nước thải cần xử lý là:

Tham khảo tài liệu

Tính toán số lượng  thiết bị khuếch tán không khí:

N=tham khảo tài liệu

–   f: hệ số biến đổi BOD5 sang BOD cuối cùng (0.68)

–   Px­: lượng sinh khối thải bỏ

–   N0: đạm tổng đầu vào

–   N: đạm tổng đầu ra

–   D: m³kk/m³ nước thải

–   La: BOD20 của nước thải vào

–   K: hệ số sử dụng không khí (k=14g/m4)

–   H chiều sâu công tác: nên lấy 4m

–   V: thể tích không khí =DxQ

–   D’: là lưu lượng của thiết bị thổi khí.

7 Sự cố, nguyên nhân, cách khắc phục. –   Hiện tượng bung và lên bọt bùn hoạt tính.

–   Xử lý bùn khó lắng , bùn nổi, bọt nổi.

–       Tham khảo trang 196-203, Vi sinh vật môi trường, 2004, Đỗ Hồng Lan Chi và Lâm Minh Triết. (đính kèm)

–       Hoặc trang 143-144, XLNT, Lê Hoàng Việt  (đính kèm)

Lưu ý: các số liệu trên chỉ là tham khảo, Cuasothuonghieu.com không chịu trách nhiệm khi các bạn tự ý sử dụng để đưa vào tính toán thiết kế bể Aerotank.